Affordable Access

Akıllı Kartlar İle Ağ Güvenlik Sistemi Tasarımı / Designing A Network Security System With Smartcards

Authors
  • Uluöz, Hakan
Publication Date
Jan 01, 2003
Source
Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 / Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 / Bu çalışmada, akıllıkart teknolojisi kullanılarak, yerel ağlar üzerinde güvenli mesajlaşmaya imkan veren bir sistem tasarlanmıştır. Akıllıkartlar, çeşitli güvenlik uygulamalarında sıklıkla kullanılan cihazlardır. Bu sistemde de akıllı kartların güvenilirlik özelliği bir ağ üzerinde kullanılmıştır. Sistem, işletim sisteminden bağımsız olup kullanıcı-parola ikilisi ile bağlanılabilen hemen her işletim sisteme uyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan şifreleme algoritmaları ve akıllıkart tez yazarının tercihi olup, dileyen bir mühendisçe başka bir tip akıllıkart kullanılarak alternatif bir şifreleme yöntemi uygulanması mümkündür. / In this study, a secure messaging protocol is implemented by the help of smartcards. Smartcards are totally secure devices that are used in various security based applications. In this system, this feature of the smartcards is projected onto a network. System is totaly operating system independent and can be easily integrated to any operating system requiring a user-password combination for logging on. The encryption methods and, so far, related smartcard are the choice of author. Any other encryption method with related smartcard can be adapted to the system. / Yüksek Lisans / M.Sc.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times