Affordable Access

Návrh a realizaci myostimulace pro posílení svalstva a relaxaci / Design and Implementation of Myostimulation for Muscle Strengthening and Relaxation

Authors
  • Sonnenschein, Marek
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací svalového stimulátoru, jehož výhodou je univerzálnost použití při svalové stimulaci. Celý stimulátor je ovládán pomocí mikrokontroléru ATMEL 328P a napájen z měniče, který má bateriový zdroj. Navržený měnič dosahuje vysoké účinnosti. K vytváření bifazického stimulačního impulzu byl navržen H-můstek. Celý svalový stimulátor byl testován v laboratoři na dobrovolnících, za asistence druhé osoby. Na dobrovolnících byly úspěšně odzkoušeny všechny programy myostimulace. Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení a sestavení myostimulátoru, který bude sloužit jak pro posílení svalu, tak pro jeho relaxaci. Vlastním inovativním řešením bylo sloučení těchto dvou programů do jednoho. / This diploma thesis describes the design and implementation muscle stimulator, whose advantage is versatility in muscle stimulation. The entire stimulator is controlled by a microcontroller ATMEL 328P and powered from the drive, which has a battery pack. Designed inverter achieves a high efficiency. The formation of biphasic pacing pulse was designed H-bridge. The whole muscle stimulator was tested in the laboratory on volunteers, with the assistance of another person. Volunteers were successfully tested all programs myostimulation. The main objective of this diploma thesis was to design and build myostimulators, which will serve both to strengthen the muscle and its relaxation. Self innovative solution was to merge the two programs into one / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times