Affordable Access

Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení / Design and implementation of control program for dosing device

Authors
  • červinka, ladislav
Publication Date
Jun 22, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy kapalin. Dále je v teoretické části popsána funkce samotného zařízení a rozvaha na senzorové rozšíření stávajícího řídícího systému za účelem prediktivní detekce poruchy. Praktická část se zabývá návrhem a realizací řídícího programu PLC a uživatelského rozhraní HMI. / The bachalor thesis is focused on programming programmable logic controler (PLC) and human machine interface (HMI) panel for dosing device. In the research are described various and especially industrial liquid dispense systems. Furthermore the theoretical part describes the function of the device itself and the reflection essay describes the sensor extension of the existing control system for the purpose of predictive fault detection. The practical part deals with design and implementation of control program for PLC and user interface for HMI.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times