Affordable Access

Design a konstrukce testovacího zařízení pro AC700F / Design and Construction of a Testing Simulator for AC700F

Authors
  • Skýpala, Jiří
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/07/2015 / SKÝPALA, J. Design a konstrukce testovacího zařízení pro AC700F: diplomové práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2015, 98 s. Diplomová práce, vedoucí práce: Landryová, L. Tato práce se zabývá programováním a vizualizací řízených procesů s využitím PLC od firmy ABB. K práci byl využíván software Freelance, kontrolér AC700F a softwarový emulátor. Programování a návrh vizualizace probíhal v programu Control Builder F. K zobrazení vizualizace pak slouží DigiVis. Výsledek práce je vytvoření několika testovacích úloh řízení procesů. Je vytvořena souhrnná publikace, popisující základní parametry využívaných komponent a jako příloha je přiložena příručka pro instalaci a první konfiguraci systému Freelance. Součástí je i návod na vytvoření základních komponent jednotlivých úloh. / SKÝPALA, J. Design and construction of a testing simulator for AC700F: thesis project. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2015, 98 p. Final thesis, supervisor: Landryová, L. This work deals with programming and visualization processes, controlled using PLC from ABB. The work was performed with software Freelance, AC700F controller and a software emulator. Programming and visualization proposal was conducted in the Control Builder F. To view the visualization serves DigiVis. .The outcome is the creation of several benchmarks management processes. It created a summary of publications describing the basic parameters used components and is included as Attachment handbook for installation and initial configuration of the system Freelance. It also includes instructions for creating the basic components of each task. / 352 - Katedra automatizační techniky a řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times