Affordable Access

Konstrukční návrh pneumatického rotačně posuvného pohonu pro autobusové dveře / Design Concept of a Pneumatic Rotary-sliding Drive for a Bus Door

Authors
  • Wagner, Petr
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením pneumatického pohonu pro otevírání a zavírání jednokřídlých nástupních dveří vozidel dálkové a meziměstské hromadné dopravy osob (autobusy). Úvodní část seznamuje s problematikou v oblasti dveřních vstupů, popisuje nejčastější typy dveřních mechanismů s požadovaným využitím, princip funkce a vlastnosti. Další kapitola rozebírá problematiku pneumatického pohonu, zejména přípravu média. Hlavní částí práce je výpočtová zpráva, která řeší konstrukci celého zařízení i jednotlivých uzlů. Zpráva obsahuje podrobné návrhové výpočty (kinematické, pevnostní) a MKP analýzy. Součástí je řešení systému mechanického uzamčení pohonu a nouzového ovládání. / Master thesis is dealing with the design of the pneumatic actuator, which ensures opening and closing the single panelled doors of coach and intercity public buses. Introduction involves familiarization with the problematics of doors entrance. It describes the most common types of door mechanisms, its use, function and properties. Another chapter also contains problematics of pneumatic actuator, especially preparing the medium. The main part of thesis is calculation report, which contains structural design of the device and each part – stress-strain, kinematic and FEM analysis. In the same chapter is design of the mechanical locking and emergency control equipment of the pneumatic actua-tor. / 347 - Katedra částí a mechanismů strojů / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times