Affordable Access

Návrh souboru automatických testů software pro kapacitní detekci doteku prstu produktu Freescale Touch / Design of Automatic Software Test Set for Freescale Touch Product

Authors
  • Tarábek, Jakub
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Náplní práce je návrh a realizace souboru testů ověřující správnou funkčnost softwarových knihoven, které tvoří základ produktu Freescale Touch. Tento produkt spojuje výhody softwarové technologie kapacitního měření a různých detekčních algoritmů s hardwarovými možnostmi mikrokontrolérů firmy Freescale z řady Kinetis. Výsledkem tohoto spojení je systém umožňující snadno vytvářet koncové aplikace, které poskytují ovládání dotykem prstu, ať už ve formě klávesnice nebo různých posuvných a otočných prvků. Soubor testů, který má být navržen, musí pokrývat všechny softwarové vrstvy a funkce poskytované v rámci Freescale Touch. / The scope of work is the design and implementation of the set of tests to verify the correct functioning of software libraries that form the basis of product Freescale Touch. This product combines the benefits of software technology capacitive measurement and detection algorithms with different hardware options microcontrollers from Freescale Kinetis Series. The result is a system that allows to easily create end-use applications that provide fingertip control, whether in the form of a keyboard or various sliding and revolving elements. A set of tests to be designed to cover all software layers and functions provided within Freescale Touch. / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times