Affordable Access

Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.

Authors
  • Hatami, Azade
  • Carlsson, Linda
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan depression, ångest och dissociation. Studien grundar sig i både den psykoanalytiska teorin och den kognitiva teorin. Som deltagare valdes 90 studenter vid en högskola i södra Sverige och som materiel användes tre frågeformulär: ett dissociationsformulär, ett depressionsformulär och ett ångestformulär. Resultaten i denna studie visar på att det inte är någon skillnad i förekomsten av depression mellan män och kvinnor. Depression och ångest har en stark bindning till varandra. Dock kan inte denna studie avslöja hur begreppen depression och ångest påverkar varandra, utan troligen påverkas de av varandra i en dynamisk process. Om man har ångest har man även vissa depressiva inslag och tvärtom. Studien visar ingen bindning mellan depression och dissociation, men visar på ett samband mellan dissociation och både ångest och depression.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times