Affordable Access

Denní osvětlení v odborných učebnách na základní škole / Daylighting in special classrooms on a primary school

Authors
  • petráš, jiří
Publication Date
Feb 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce je vyhodnocení odborných učeben základní školy z hlediska požadavků na denní osvětlení. V každé z nich je provedeno měření činitele odrazu světla s využitím jasoměru a luxmetru. Orientačně jsou tyto hodnoty stanoveny také za pomoci vzorníků barev a na základě tabulkových hodnot. Skutečně naměřené parametry jsou dále zpracovány a za pomoci výpočetního softwaru je stanoveno rozložení denního světla v učebnách. Cílem je ověření legislativních požadavků. Po objektivním posouzení učeben je prostřednictvím dotazníků určených pro žáky a učitele zjištěno subjektivní hodnocení denního osvětlení. Výsledky vyhodnocených dotazníků jsou porovnány s výsledky stanovenými výpočetním softwarem. Při nevyhovujícím stavu místností jsou navržena doporučená opatření sloužící k zajištění požadovaného denního osvětlení. / The master’s thesis topic is the evaluation of daylight requirements for special purpose classrooms at elementary school. The illuminance is measure by a photometer and luminance meter in every classroom and the daylight factor is calculated based on these measurements. For guide purposes, a color swatch is used to estimate approximate values according to the standard table. The measured values by instruments are further processed by computer software to simulate daylight factor and daylight availability in the classrooms. The study aim to compare the observed results with legal requirements. After the measuring, the questionnaires are distribute to students and teachers to collect subjective evaluation of daylight in the classrooms. Simulated light condition by software and results from the questionnaire are compared to each other and analyzed. The recommendations to improve the current state has been given in case of unsatisfactory conditions in the classroom.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times