Affordable Access

Den moderna svenska pop/rock-låttexten : Grammisvinnare och Håkan Hellström

Authors
  • Konradsson, Jimmy
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna kandidatuppsats undersöker jag företeelser i svenska moderna (2000-talet och framåt) pop/rock- låttexter. Jag försöker ta reda på vad som kännetecknar de bästa texterna kontra ”mindre bra” sådana. Detta gör jag genom korpusanalys med avseende på allmän statistik, läsbarhet, ordklass- och ordfrekvenser. Jag tittar särskilt på de tolv svenska pop/rockalbum som vunnit Grammis för ’Årets textförfattare’ samt artisten Håkan Hellströms hela låtkatalog eftersom han vunnit priset flest gånger. Som referenser har jag tolv framgångsrika album av artister som aldrig vunnit nämnt pris, samt artisten Per Gessles (som är oerhört framgångsrik utan att ha vunnit priset) hela låtkatalog under nämnd tid. Jag förväntade mig att finna lingvistiska aspekter som skiljer vinnande - och Hellströms texter från referenskorpusarna. Optimalt hade varit att finna en slags formel för bra/ vinnande text. Vad jag fann var att det finns lingvistiska element som är fördelaktiga vid författande av låttexter, aspekter som ofta, men inte alltid, är gemensamma för bra/vinnande texter. Däremot fann jag ingen optimal formel för hur en text bör skrivas. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times