Affordable Access

Den ene personens utopi är den andres dystopi : En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan förbereda elever för det framtida samhället och möjliga katastrofer

Authors
  • Dalborg, Wilma
  • Frederiksen, Lina
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I det här arbetet undersöker vi hur dystopisk skönlitteratur kan förbereda elever till att bättre hantera katastrofer i framtiden men också hur dystopierna kan fungera som didaktiska verktyg för värdegrundsarbetet. Vi undersöker om arbetet med dystopier i skolan kan främja elevernas framtidstro, sökandet efter identitet samt det kritiska tänkandet. Studien utgår från litteraturdidaktikern Malin Alkestrands teori som återfinns hennes två böcker: Magiska möjligheter (2016) och Mothers and murderers (2021). De dystopiska skönlitterära verk som vi valt att analysera är: 1984 av George Orwell (1949), Det sextonde året av Kim Ligett (2020) och de tre böckerna i Divergent - serien av Veronica Roth (2012, 2013, 2014). Vi har valt att utföra en tematisk närläsning av de valda romanerna. I stöd av flera teoretiker och värdegrunden har vi diskuterat vårt analyserade resultat. Resultatet visar att arbetet med dystopisk skönlitteratur kan öppna upp för samtal kring etiska förhållningssätt och kritiskt tänkande. En del av de valda romanerna är mer lämpade än andra att använda sig av i undervisningen. Dock finns teman i alla de romanerna som kan motivera eleverna till att potentiellt bli mer aktiva medborgare och bli bättre förberedda för framtiden, därav fungerar de som didaktiska verktyg. Pedagogen måste vara medveten om problematiken som kan finnas i romanerna och synliggöra de värden som skolan ska förmedla till sina elever. Ett skönlitterärt verk kan inte vara utan eller med didaktisk potential. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times