Affordable Access

Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet

Authors
  • Lundell, Maria
  • Malmgren, Gisela
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med vår undersökning var att försöka utröna vilka möjligheter flerspråkiga barn i Malmö har för att skapa så goda förutsättningar i förskolan för att klara sin skolgång i Sverige. Våra huvudfrågeställningar var därför. • Vilka faktorer påverkar flerspråkiga barns framtida skolsituation i Malmö? • Hur tänker Agneta Eriksson i egenskap av kommunalråd i Malmö kring denna problematik? Vi ville belysa vår första frågeställning utifrån hur två pedagoger och biträdande rektor, samtliga verksamma i multikulturell förskola och skola i Malmö ser på invandrarbarns språkutveckling. I debatter hör vi ofta att flerspråkig undervisning för invandrarbarn är en politisk fråga (Fürstenberg, 2004), vad menas med det? Vi valde därför att intervjua kommunalrådet Agneta Eriksson. Vad anser hon påverkar invandrarbarns skolframgång? För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer. I vår undersökning visade det sig att den språkliga basen är mycket viktig för att kunna utveckla ett andraspråk. Att det finns en dold språkhierarki ute i samhället och i skolorna är även något som framkom i svaren. I alla våra intervjuer framgick det även att det finns en dold skolstruktur, att den svenska skolan trots allt kanske inte är en skola för alla.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times