Affordable Access

Delovno terapevtska obravnava oseb z okvaro hrbtenjače v domačem okolju

Authors
  • Koradej, Janja
Publication Date
Jul 14, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Okvara hrbtenjače spreminja življenje in povzroča hude senzorične, motorične in druge nevrološke okvare, kar privede do omejitev izvedbe aktivnosti. Pri osebah z okvaro hrbtenjače je ključnega pomena vključevanje delovne terapije v njihovo domače okolje, ker omogoča najbolj učinkovito učenje izvedbe vsakodnevnih aktivnosti. Namen: Želeli smo ugotoviti učinkovitost delovno terapevtske obravnave pri osebah z okvaro hrbtenjače v domačem okolju in ali se to izkazuje v višjem zadovoljstvu z življenjem. Metode dela: Uporabili smo študijo primera. V študijo primera smo vključili štiri osebe z okvaro hrbtenjače, člane Zveze paraplegikov Slovenije, v starosti od 36 do 70 let. Ocenili smo njihovo zadovoljstvo z življenjem in izvedbo izbranih pomembnih aktivnosti. Obravnave smo vrednotili s kanadskim testom izvedbe okupacije, analizo aktivnosti po spretnostih in vprašalnikom o zadovoljstvu z življenjem, LiSat-11. Rezultati: Izidi delovno terapevtskih obravnav izkazujejo višjo oceno zadovoljstva in učinkovitosti izvedbe aktivnosti, zmanjšanje odstopanj pri spretnostih in višjo stopnjo zadovoljstva z življenjem pri vseh udeležencih. Razprava in zaključek: Delovno terapevtske obravnave pri osebah z okvaro hrbtenjače v domačem okolju so se izkazale za učinkovite. Delovno terapijo na domu bomo promovirali članom Zveze paraplegikov Slovenije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times