Affordable Access

Delovna terapija pri parkinsonizmu

Authors
  • Ogrizek, Manca
Publication Date
Nov 25, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Parkinsonova bolezen prizadene posameznike po vsem svetu. Je počasi napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki jo povzroča degeneracija dopaminskih nevronov znotraj bazalnih ganglijev. Glavna značilnost je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni substanci, zaradi česar v možganih primanjkuje dopamina. Klinična slika Parkinsonove bolezni je akinetično-rigidni sindrom, katerega glavni znaki so tremor, rigidnost, bradikineza in motnje ravnotežja, vse to pa vpliva na kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. Namen: Zanimalo nas je, kakšna je vloga delovnega terapevta v procesu rehabilitacije pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, katere ocenjevalne instrumente uporablja v delovnoterapevtski obravnavi, uporabo katerih terapevtskih pripomočkov svetuje za kakovostno bivanje in kakšna je učinkovitost delovnoterapevtske obravnave pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Metode dela: Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop s pregledom literature. Vključitveni kriteriji so bili: objava med letoma 2007 in 2019, dostopnost celotnega besedila, članki objavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku v spletnih bibliografskih bazah, vključevanje delovne terapije oziroma delovnoterapevtske obravnave pri Parkinsonovi bolezni, učinkovitost delovnoterapevtske obravnave, ocenjevalni instrumenti ter terapevtski pripomočki za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Za prikaz je bil uporabljen diagram PRISMA. Rezultati: O učinkovitosti delovne terapije pri Parkinsonovi bolezni je narejenih več raziskav, rezultati se med seboj razlikujejo. Delovna terapija pripomore k izboljšanemu in lažjemu izvajanju aktivnosti bolnikov s Parkinsonovo boleznijo ter pripomore k bolj kakovostnemu in zadovoljnemu življenju. Redna telesna aktivnost izboljša telesno in funkcionalno zmogljivost. Aktivnosti osredotočene na hojo, gibljivost sklepov in mišično moč zmanjšajo število padcev. Aerobne aktivnosti pa izboljšajo gibanje in kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. Razprava in zaključek: Bolnika s Parkinsonovo boleznijo je potrebno napotiti na delovno terapijo že v zgodnji fazi bolezni, saj se težave pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti pojavijo že na začetku bolezni. Za čim daljše samostojno življenje je bistveno, da se ohranjajo motorične sposobnosti in funkcije roke. Naloga delovnega terapevta je, da spodbuja bolnike k redni telesni aktivnosti, jim pomaga poiskati ustrezno aktivnost glede na njihove želje in zmožnosti, ter jim svetuje glede izbire in uporabe različnih terapevtskih pripomočkov in adaptacij za lažje in varnejše izvajanje temeljnih življenjskih aktivnosti.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times