Affordable Access

Фізичне виховання. Волейбол. Практикум

Authors
Publisher
Національний авіаційний університет
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • фізичне виховання
  • студенти
  • волейбол

Abstract

Microsoft Word - верстка1.doc МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ВОЛЕЙБОЛ Практикум для студентів усіх спеціальностей Київ 2013 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ВОЛЕЙБОЛ Практикум для студентів усіх спеціальностей Київ 2013 2 УДК 796.325(076.5) ББК Ч51я7 Ф 505 Укладачі: В. Г. Єременко, Т. Ф. Свірська Рецензенти: П. Козубей – канд. пед. наук, доц; Ю. Усачов – канд. пед. наук, доц.; В. Семененко – канд. наук з фіз.вих. і спорту, доц. Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № /12 від 13.12.2012 р.) Ф 505 Фізичне виховання. Волейбол : практикум / уклад. : В. Г. Єре- менко, Т. Ф. Свірська. – К. : НАУ, 2013. – 44 с. Викладено теоретичні відомості щодо змісту занять при грі у волей- бол. Рекомендовано для самостійної підготовки з волейболу. Для студентів усіх спеціальностей. 3 ВСТУП___________________________________________ Волейбол (англ. volleyball от volley – «бити м’яч на льоту») – ко- мандна спортивна гра, у процесі якої дві команди змагаються на спеці- альному майданчику, розділеному сіткою. Волейбол – неконтактний, комбінаційний вид спорту, де кожен гравець має чітку спеціалізацію на майданчику. Основу гри у волейбол становить гральна діяльність, що має харак- тер змагального протиборства, який регламентується спеціальним кодексом правил. Колективний характер дій гравців команд визначає вимоги до їх гральної організації. Володіння технікою, індивідуальною тактикою та наявність достатньої фізичної підготовки – це умови, необхідні для успішної гри команди. Крім цього, необхідні злагоджені взаємодії і відношення між окремими гравцями, між ланками

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments