Affordable Access

Les sessions científiques de la societat mèdica El Laboratori (1874-1877)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LES SESSIONS CIENTIFIQUES DE LA SOCIETAT MEDICA EL LABORATORI (1874-1877) Josep Maria CTALBET i CAh.t4RASA La "Societat Medica el Laboratori" fou fundada segons que ens diuen tots els autors el 15 de gener de 1872. Mantingué la seva independkncia fins el 1878 any en que va fusionar-se amb I'Acadkmia de Cikncies Muques. En aquesta prlgina hem tingut interks de recollir les noticies sobre els membres que van presentar treballs al Laboratori. De molt pocs treballs presentats en tenim constimcia del seu contingut doncs la majoria no van ser publicats. Tot i així creiem que té un cert interks recordar els titols i els autors d'aquests treballs. Les conferkncies i treballs van ser presentats a la seu de la societat que estava situada al c/ Sepúiveda, 205, pral. La primera sessió de la que tenim noticia correspon al 4 de desembre de 1874. A partir d'aquell dia Bartomeu Robert parlaria sobre "diversos punts de Patologia Mkdica", els dimarts i dissabtes a les cinc de la tarda (1). A la setmana segiient comenqarien les conferkncies tebrico-practiques a c h e c del "soci Joan Giné". Aquest autor parlaria sobre "elements de Frenopatia" tots cada divendres a les cinc de la tarda. Es van allargar fins ben entrat el 1875 (2). El 14 de marq de 1875 Antoni Formica-Corsi parlava sobre "Historia Natural" (3). Bartomeu Robert intervenia de nou el 3 d'abril de 1875 per parlar sobre la "Tisis" (4). El juny de 1875 B. Robert abans d'anar-se'n a Madrid a fer les oposicions de crltedra va donar una skrie de conferkncies sobre el "Uso del alcohol en el tratamiento de la pulmonia" que foren agafades taquigrAíicament per B. Puig i J.M. Matas (5). També Rafael Rodríguez MtSndez va parlar sobre el tractament de l'hidrocele. Després de l'estiu d'aquell any hi hagué la represa d'activitats el S de novembre de 1875. Rodríguez Méndez, Robert i P. Esquerdo van donar una serie de lliqons (6). Tot fa pensar que a partir d'aquell moment hi hagueren dos tipus d'activitats publiques.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F