Affordable Access

De Europese Unie in de internationale rechtsorde - reactie

Authors
Publisher
T.M.C. Asser Press
Publication Date

Abstract

Toen het bestuur mij vorig jaar vroeg een preadvies voor te bereiden over de plaats van de Europese Unie binnen het internationale rechtssysteem, werd uitdrukkelijk gevraagd naar een discussiestuk. De vele interessante interventies laten zien dat het stuk er in geslaagd is die doelstelling te bereiken. Dat het daarvoor nodig kan zijn her en der wat nuances weg te laten om tot een prikkelend betoog te komen laat zich raden, hoewel de door Eijsbouts gemaakte kwalificatie ‘gewaagd theoretisch’ wellicht weer wat al te veel eer is. Het is overigens opvallend dat een groot gedeelte van de discussie zich concentreerde op de interpretatie van ius cogens, die in het preadvies een zeer marginale rol speelt (nog geen 3 pagina’s van de totale 77). Op zich is het jammer dat daardoor veel discussiepunten die meer op kern van het preadvies betrekking hebben zijn blijven liggen. Aan de andere kant zijn de gestelde vragen terecht en bieden ze de mogelijkheid tot nader nadenken over dit, in theoretisch en praktisch opzicht, moeilijke concept. In het onderstaande zal ik ingaan op een aantal van de gemaakte opmerkingen met betrekking tot ius cogens en andere door het preadvies opgeroepen vragen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.