Affordable Access

Dizajni uzoraka primjenjivi u revizijskim testovima

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Statistički Uzorak
  • Nestatistički Uzorak
  • Test Kontrole
  • Dokazni Test
  • Revizijski Rizici

Abstract

Ovaj rad sagledava dizajne uzoraka primjenjive u reviziji, statističke i nestatističke, njihove pojavne oblike i karakteristike. Cilj je rasvijetliti prednosti uporabe statističkog izbora uzoraka nasuprot nestatističkog, pri čemu se prvi oslanja na poznate pozitivne vjerojatnosti izbora za jedinice izbora. Predmet istraživanja su dizajni uzoraka primijenjeni u obje osnovne vrste revizijskim testova: testovima kontrole i dokaznim testovima. Probabilistički uzorci imaju značajnu prednost zbog mogućnosti generalizacije rezultata uzorka na populaciju te mogućnost mjerenja kvalitete tih rezultata. Obuhvaćaju se metode uzoraka primjerene ispitivanju atributivnih i numeričkih karakteristika revizijske populacije, kroz faze procesa uzorkovanja i s obzirom na tip revizijskog testa. Ističe se i ključna uloga revizora u donošenju odluke o odabiru najučinkovitije metode s obzirom na cilj revizije.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F