Affordable Access

Download Read

La recerca en enginyeria cultural: transculturació d'un antropòleg dins internet

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

La recerca en enginyeria cultural: transculturació d'un antropoleg dins Internet Artur Serra Universitat Politecnica de Catalunya Les cultures informatiques obren la porta als mons artificials, als mons de disseny, a la cultura com a artifici. És cert que totes les cultures humanes són artificis, perb no totes es veuen a si mateixes d'aquesta forma. Les mitocultures, o c~iltures objecte d'estudi tradicional de I'antropologia, es veuen a si mateixes com basades en la tradició i els avantpassats. Les Iogocultures o cultures de la modernitat diuen basar-se en la natura o la historia. Ara estem comencant a veure les cultures que es veuen a si tnateixes sortides de projectes, de dissenys, i que a la vegada tenen el disseny com la seva finalitat. I de la mateixa manera que els poetes i sacerdots van ser les persones de coneixements dins les mitocultures, i els científics i els matematics els més grans exponents del coneixement modern, ara estan apareixent nous tipus de personatges del coneixement, els "csmputer scientists", els biotecnolegs, els dissenyadors de ciutats digitals ... que produeixen aquestes cultures de la societat de la informació. L'article narra l'evolucio d'un d'aquests projectes i personatges i el seu procés de transculturació com antropoleg treballant amb les cultures informatiques. Computer cultures open the door to artificial worlds, to worlds of design, to culture as artifice. Zt's true that all human cultures are artificial, but not all see themselves in this fashion. ~(Mythocultures,~) or the cultures traditionally the object of anthropological research, see themselves as based upon tradition and the ancestors. ~(Logocultures,)~ or cultures of modernity, claim to be based upon nature or history. Now we are beginning to see cultures that see themselves as the product of projects, of design, while a t the same time having design as their goal. And just as poets and priests were the bearers

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F