Affordable Access

Documents relacionats amb a construcció dels canals d'Urgell (1817-1819)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Maquetación 1 DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ DELS CANALS D'URGELL (1817-1819) Josep M. Llobet Portella URTX 454 Abstract Se comentan y se transcriben seis documentos notariales de los años 1817 y 1819 relacionados con la construcción de los canales de Urgell, obra que, en aquel tiempo, fracasó. It is commented and it is transcribed six notarial documents of years 1817 and 1819 related to the construction of the channels or Urgell, work that, in that time, failed. Paraules clau Urgell, segle XIX, agricultura, canals, regatge. DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ DELS CANALS D'URGELL (1817-1819) URTX 455URTX Introducció La construcció dels canals d’Urgell fou una empresa dificultosa tant pel cost de les obres com per l’oposició d’alguns sectors de la so- cietat d’aquell temps. Iniciada i abandonada en diverses ocasions, no pogué ser finalit- zada fins a la segona meitat del segle XIX. Sabem que, l’any 1817, es portà a terme l’inici dels treballs d’obertura del canal principal.1 Iniciades les obres, calgué, però, atendre les despeses que els treballs ocasionaven amb la imposició d’un trentè sobre les terres que podrien ser regades. Aquesta situació és la que mostren sis documents notarials expe- dits els anys 1817 i 1819, els quals, precedits d’uns breus comentaris, oferim transcrits. Tots ells es guarden al fons notarial de l’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG).2 1. L’inici de les obres El primer document que hem localitzat és una acta notarial mitjançant la qual es deixà constància de l’inici dels treballs d’obertura del canal principal pel president i dos vocals de la junta de govern de l’empresa Canals d’Urgell. Segons aquest text, el dia 14 de maig d’aquell any 1817, es traslladaren al turó de Sant Martí, situat dins el terme municipal de Ponts, Francesc de Pastoret, regidor degà de l’ajuntament de Cervera, que era presi- dent de la junta de govern de Canals d’Urgell –aquesta junta havia estat creada a Tàrrega el dia 5 d’octubre de 1816 sota la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F