Affordable Access

De potentiele bijdrage van mest aan de vervanging van kunstmest: een korte verkenning

Authors
  • Regelink, I.C.
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het KB project ‘Closing Nutrient Cycles*’ richt zich op het sluiten van kringlopen en het behalen van milieudoelstellingen (stikstofemissies, waterkwaliteit). Eén subonderdeel gaat in op de effecten van mestverwerking waaronder de opwerking van mest tot kunstmestvervangers. Dit document geeft een kwantitatieve onderbouwing van de hoeveelheden meststoffen die potentieel geproduceerd kunnen worden bij grootschalige toepassing van mestverwerking. Aanvullend wordt in 2022 een analyse uitgevoerd naar terugwinning van nutrienten uit rest- en afvalstromen. Dit document dient daarmee de aanlevering van data t.b.v. verdere scenario studies binnen het KB project.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times