Affordable Access

De ondernemers in Bioveem: drijfveren, doelstellingen en strategie bij de start van het project

Authors
  • Baars, T.
  • Beldman, A.C.G.
  • Wagenaar, J.A.
  • Water, C.W.
Publication Date
Jan 01, 2003
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De ondernemer heeft een centrale en cruciale rol in het project. Daarom is het project van start gegaan met het in kaart brengen van de ondernemers, hun drijfveren en doelstellingen. Dit is gebeurd op basis van keukentafelgesprekken. Leidraad voor het ondernemersgesprek was het Strategisch Management Rapport van het LEI. Specifiek voor Bioveem is het SMR enigszins aangepast. In het gesprek werd concreet gevraagd naar onderzoeksthema¿s die in het kader van Bioveem zouden kunnen worden behandeld. De informatie uit de individuele rapporten dient voor alle betrokkenen bij Bioveem als achtergrondinformatie en referentiekader. Op basis van de door de ondernemers aangegeven onderzoeksthema¿s worden en zijn op veel bedrijven activiteiten opgestart. Het SMR is per definitie een dynamisch document. Ondernemers kunnen veranderen, de omgeving kan veranderen. Dit kan leiden tot een bijstelling van de strategie. De kunst is om in de loop van het project steeds helder te houden wat de strategie van de ondernemers is en als die wordt bijgesteld waarom dit dan gebeurt. Uit de individuele rapporten blijkt een grote diversiteit aan structuurkenmerken en van strategieën bij de projectdeelnemers. Het melkquotum varieert bijvoorbeeld van 215.000 tot 2.500.000 kg. Diverse bedrijven hebben neventakken, soms in de landbouw (akkerbouw, groente), soms in het zelf verwerken of vermarkten van producten, soms in activiteiten die wat verder van het primaire bedrijf af staan: zorgtak of toerisme. Op basis van de rapporten zijn per bedrijf de concrete aangegeven

Report this publication

Statistics

Seen <100 times