Affordable Access

De mogelijkheid tot onttrekking van water aan de ondergrond, ten behoeve van beregening in het ruilverkavelingsgebied Lollebeek

Authors
  • Meijer, H.J.
Publication Date
Jan 01, 1960
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Ter verbetering van de waterhuishouding in het Ruilverkavelingsgebied Lollebeek zal, naast de aanvoer van water van buiten het gebied, ook de mogelijkheid van kunstmatige beregening met water uit de ondergrond beschouwd dienen te worden. Door bewerking van de beschikbare gegevens zal getracht worden een overzicht te geven van de voor beregening te benutten hoeveelheid water. Deze gegevens zijn afkomstig van diepboringen, verricht ten behoeve van het geologische en hydrologische onderzoek in Noord-Limburg van dr. N.A. de Ridder en drs. L.F. Ernst. De vraagstelling luidt: Kan aan de ondergrond een voor beregening voldoende hoeveelheid water door middel van pompputten worden onttrokken?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times