Affordable Access

Access to the full text

De effectiviteit van een interventie door het maatschappelijk werk bij huisartspatiënten die overspannen zijn

Authors
  • Brouwers, Evelien
  • Tiemens, Bea
  • Terluin, Berend
  • Verhaak, Peter
Type
Published Article
Journal
Huisarts en Wetenschap
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Publication Date
Jun 01, 2007
Volume
50
Issue
6
Pages
403–411
Identifiers
DOI: 10.1007/BF03085196
Source
Springer Nature
Keywords
License
Yellow

Abstract

Brouwers EPM, Tiemens BG, Terluin B, Verhaak PFM. De effectiviteit van een interventie door het maatschappelijk werk bij huisartspatiënten die overspannen zijn: Een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek. Huisarts Wet 2007;50(6):238-44. Doel De effectiviteit bepalen van een activerende interventie, ontworpen om werkhervatting te bespoedigen bij patiënten die wegens overspanning werk verzuimen. Methode In een anderhalf jaar durend gerandomiseerd onderzoek vergeleken wij twee groepen patiënten die overspannen waren. De interventiegroep (n = 98) kreeg vijf geprotocolleerde gesprekken met een maatschappelijk werker, de controlegroep (n = 96) kreeg gewone huisartszorg (care as usual). In de interventiegroep kregen de patiënten een behandeling die erop gericht was de oorzaken van de overspanning te leren herkennen en actief aan een oplossing te werken, zodat zij snel weer aan het werk zouden kunnen. Bij beide groepen keken wij op vier momenten naar het effect van de behandeling: voordat de behandeling begon en drie, zes en achttien maanden later. De uitkomstmaten waren: duur van het ziekteverzuim, angst, depressie, somatisatie, distress, lichamelijke gezondheid en functioneren. Resultaten Er waren geen significante verschillen tussen de groepen, behalve dat de experimentele groep tevredener was. In beide groepen was men gemiddeld binnen drie tot zes maanden weer opgeknapt. De duur van het ziekteverzuim was lang: gemiddeld begon men het werk pas weer gedeeltelijk te hervatten na 106 dagen (SD 87) in de interventiegroep en na 121 dagen (SD 94) in de controlegroep. Conclusie Een activerende behandeling van overspanning door eerstelijns maatschappelijk werkers gericht op het terugdringen van ziekteverzuim is niet effectiever dan de gebruikelijke huisartszorg. Een sterke(re) focus op snelle werkhervatting en het oplossen van problemen die dit kunnen belemmeren lijken de duur van het ziekteverzuim effectief te kunnen bekorten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times