Affordable Access

De consequenties van grondwaterwinning in de Achterhoek

Authors
  • de Vries, J.J.
Publication Date
Jan 01, 1967
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De resultaten van eerder uitgevoerd geohydrologisch onderzoek in de Achterhoek, hebben een inzicht gegeven in de spreiding van doorlatendheid en drainageweerstand. Bovendien is een indruk gekregen van de wijze waarop de overtollige neerslag via de verschillende drainagestelsels tot afvoer komt. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk geworden plannen te maken voor de grondwaterwinning in de toekomst en te trachten de gevolgen van deze winning te overzien. Bij de grondwateronttrekking kan onderscheid gemaakt worden tussen onttrekking door middel van een diffuus verspreid stelsel van pompstations en meer geconcentreerde onttrekking in hydrologisch gezien gunstig gelegen gebieden, waarbij eventueel kunstmatige infiltratie kan worden toegepast. In de nota zullen beide mogelijkheden worden besproken en zal getracht worden de gevolgen van grondwaterstandsdaling bij een diffuus onttrekkingsstel te berekenen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times