Affordable Access

De betekenis van de tertiaire en oud- en middenpleistocene sedimenten voor de hydrologie van Noord-Holland

Authors
  • Pomper, A.B.
Publication Date
Jan 01, 1978
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Geologisch gezien behoort Noord-Holland tot een uitgestrekt dalingsgebied dat een groot deel van het huidige Noordzeebekken beslaat. De afzetting van de op grote diepte voorkomende -vaste - mesosoische sedimentaire gesteenten werd reeds door deze zogenaamde epirogenetische bodemdalingen bepaald. Dit betekent niet dat op alle plaatsen van Nederland een complete serie afzettingen tussen het einde van het Carboon en heden wordt aangetroffen. Voor de bestudering van de geo-hydrologische situatie van Noord-Holland is dan alleen van belang de opbouw van de niet-geconsolideerde sedimenten. Als onderkant van het hydrologisch belangrijke pakket wordt de bovenkant van het vaste - mesosoische - gesteente genomen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times