Affordable Access

Türk Kadının Konumunun Dile Yansımasına Genel Bir Bakış

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Türkisch
  • Frau
  • Genus
  • Sprache
  • Deutsch
  • Ddc:430

Abstract

Microsoft Word - Festschrift.doc T ü rk K ad in in K onum unun Dile Y ansim asina Genel B ir Baki$ Seyyare Duman1 1.Giri§ Türk kadininin konumunu Türkiye’nin sosyokültürel ve ekonomik yapisi ile aldigi egitim belirlemektedir. Kadinin konumuyla kullandigi dil arasinda siki bir bag vardir. Nedeni dilin kendisinin de sosyal bir olgu olmasidir. Bu olgu kadin ve erkek tarafindan farkli bifimde kullanilmaktadir. Amerika ve Avrupa’da kadin ve erkeklerin dil kullanim farklarini ortaya koyan fali§malar mevcuttur. Ancak bu fali^manin amaci kadin ve erkeklerin dil kullanim bifimlerindeki ayriliklari ortaya koymak degildir. Sadece bu tür ara§tirmalarin oldugunu ilet- mektir. £ali§mamin amaci Türk kadininin dil kullaniminda nelerin etkili ol- dugunu ve bu etkiler dogrultusunda dili nasil kullandigini ve dilde nasil ifade edildigini ortaya koymaktir. £ali§ma “Schweigen. Zum kommunikativen Han­ deln türkischer Frauen in Familie und Gruppe” (Susmak. Türk Kadinlarinin Aile ve Topluluktaki Ileti§imsel Davrani§lari) (1999) ve “Frauenspezifische Elemente im Bereich der appellativen Sprachfunktion” (£agrisal Dil I§levleri Alaninda Kadinlara Özgü Ögeler) (2000) adli fali§malarima dayanmaktadir. Bu fali§malardaki kuramlar Toplum Dilbilim ve I§levsel Edim Bilimden ka- zanilmi§ olup bu kuramlar dogrultusunda yorumlar yapilacaktir. Ayrica Türk toplumunda ya§ayan bir birey olarak güncel ve kurumsal bilgilerime dayanarak afiklamalar yapilacaktir. 2. Dil Kullanimindaki Etkenler Kadinin dil kullanimindaki etkenleri ortaya koymak ve bunlar üzerinde durmak, kadinin kullandigi dilin boyutlarini belirtmek demektir. Dil kullanimindaki et- kenleri §öyle siralayabiliriz: 1) Toplumun yapisi, 2) Aile yapisi, 3) Dilin yapisi. 2.1 Toplumun Yapisi Toplumun yapisi ve toplumda ya§ayan bireylerin toplum tarafindan nasil algi- landigi ve hangi kategoriye kondugu, bireylerin dil ifi ve dil di§i davrani§larina yansimaktir. Ba§ka bir anlatimla, toplum bireyin dil kullanimini yalniz etkile- 1 Prof. Dr., A

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F