Affordable Access

Bellpuig 2008, núm. 800

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

800.pmd REVISTA QUINZENAL Nº 800 - ANY XLVIII Artà, 28 de novembre de 2008 ( 2 € ) Esclafits i Castanyetes a GetafeBunyolada d’Artà Balla i Canta Santa Cecília 2008 Presentació dels equips de vòlei Presentació dels equips de bàsquet 18 anys de l’orquestra «Oasis» 28 novembre 2008 Número 800 2 1083 Revista quinzenal Num. 800, 28 novembre 2008 Redacció i Administració: Rafel Blanes, 10 - Artà. Apartat nº 96 Tel. i Fax 971 835 033 (contestador automàtic) E-mail: [email protected] Dipòsit legal: PM 57-1969 Imp.: Tirrena S.A. (Manacor) c/ Pintor Gris, 2 tel. 971 555 212 Redacció: Antoni Amorós, Guillem Bisquerra, Rafel Carrió, Antoni Esteva, Lluís Gili, Paula Ginard, Pere J. Llull, Rafel Pérez. Col·laboradors: Guillem Amorós, Joan Caldentey, Cristòfol Carrió, J. José Cladera, David Escanellas, Joan Martí. Repartidor: Jaume Terrassa Mòbil: 660860188 Administració i publicitat: Guillem Bisquerra. 609 957402 Bellpuig no es responsabilitza del contengut dels articles que van firmats. No garenteix la publicació d'originals no demanats ni es compromet a donar-ne explicacions. També és reserva el dret a extractar-los. Bellpuig surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. agenda TRANSPORT PÚBLIC: Autocars 971 550730 http://www.infomanacor.com/ aumasa/ Tren 971 177777 ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re / horaris_renfe.htm AJUNTAMENT (Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) www.arta-web.com - [email protected] Horaris: * Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. * Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325 Residència: 971 836561 Club 3ª Edat: 971 835987 Poliesportiu: 971 835142 Escola de Música: 971 562008 Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508 Na Batlessa: Tel. 971 835267 Protecció Civil: 619 70 30 49 Teatre d'Artà: 971 82 97 00 TELÈFONS D’INTERÈS: Servei Urgent al Ciutadà: 112 G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. Bombers Manacor: 971 55 00 80 - Sub Parc Artà: 971 83 60 57. Sant Salvador: 971 83

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F