Affordable Access

Properties of cold collisions in relation to Bose-Einstein condensation

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dissertations The And Tu/E
  • Physics: Dissertations
  • Atomic And Molecular Collisions. Atomic And Molecular Beams
  • Atomic Collisions - Scattering
  • Bose-Einstein Condensation
  • Laser Cooling

Abstract

P;operties of cold collisions in relati n to Bos Einstein ondensation Ard...Jan Moerdijk Properties of cold collisions in relation to Bose-Einstein condensation PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische U niversiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof.dr. J.H. van Lint, voor een commissie aangewezen door het College van Dekanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 16 april 1996 om 16.00 uur door ADRIAAN JAN MOERDIJK Geboren te 's Gravenpolder Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: prof.dr. B.J. Verhaar en prof.dr. H.C.W. Beijerinck Druk: Universitaire Drukkerij, T.U. Eindhoven. CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Moerdijk, Adriaan Jan Properties of cold collisions in relation to Bose-Einstein condensation I Adriaan Jan Moerdijk. - [S.l. : s.n.J Thesis Technische Universiteit Eindhoven. - With summary in Dutch. ISBN 90-386-0447-5 Subject headings: cold collisions I Bose-Einstein condensation (BEC). Aan mijn ouders Ard-Jan Moerdijk Theoretical Physics Group Physics Department Eindhoven University of Technology Box 513 5600 MB Eindhoven The Netherlands The work described in this thesis was carried out at the Physics department of the Eind- hoven University of Technology and was part of a research program of the 'Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie' (FOM) which is financially supported by the 'Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek' (NWO) Contents 1 Introduction 1.1 Bose-Einstein condensation. 1.2 Experimental context .... 1.2.1 The static magnetic trap . 1.2.2 Laser cooling ...... . 1.2.3 Rf-induced evaporative cooling 1.2.4 Other experimental applications . 1.3 The scattering length . . . . . . . . . . . 1.4 Some aspects of the determination of a for Li and N a 1.4.1 Inverse Perturbation Analysis ..... . 1.5 Contents of this thesis . . . . . . . . . . . . . . 2 Negative scattering lengt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments