Affordable Access

La influència hebraica en la Bíblia del segle XIV

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCT 245-268 Sol‹ 5a r6 Ä LA INFLUÈNCIA HEBRAICA EN LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV* Pere CASANELLAS I BASSOLS La Bíblia del segle xiv és l’única bíblia medieval catalana que conservem sencera. De l’altra versió bíblica completa de què tenim coneixement, la Bíblia valenciana o Bíblia de Bonifaci Ferrer o Bíblia del segle xv, només en conser- vem el saltiri i alguns fragments.1 Malgrat que el projecte d’editar críticament aquesta antiga versió bíblica té gairebé un segle d’antiguitat,2 de fet fins ara havia romàs inèdita. Aquesta ver- sió es conserva principalment en tres manuscrits: el manuscrit de la Bibliothè- que Nationale de France, esp. 2, 3 i 4, del fons Peiresc, que conté tota la Bíblia (el designarem amb la sigla P); el manuscrit de la mateixa biblioteca esp. 5, del fons Colbert, que conté des del Gènesi fins als Salms (C), i el manuscrit de la British Library Egerton 1526, que també conté només mitja Bíblia, del Gènesi RCatT XXXI/2 (2006) 347-358 © Facultat de Teologia de Catalunya * Aquest article recull el contingut de la comunicació presentada al II Congrés per a l’Estu- di dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona – Cervera, 25-27 d’octubre del 2004). 1. Com a introducció a les versions bíbliques catalanes medievals, es pot consultar: Armand Puig i Tàrrech, «Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia», en El text: Lectures i histò- ria (Scripta Biblica 3), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Associació Bíblica de Catalunya, 2001, pp. 107-231. Sobre la Bíblia valenciana o Bíblia del segle xv, vegeu Jordi Ventura, La Bíblia valenciana (Biblioteca Torres Amat 12), Barcelona: Curial, 1993. 2. El primer projecte d’editar les antigues versions bíbliques catalanes fou elaborat per Ray- mond Foulché-Delbosc i presentat en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Dos anys després, l’Institut d’Estudis Catalans el feia seu. Però ni aquest intent d’elabo- rar les versions bíbliques catalanes medievals ni els que hi va haver p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments