Affordable Access

1299, octubre 2. Venda

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Arnau de Llers, rector de l'altar de Sant Vicenç de la catedral de Vic, havia comprat a Ferrer de Prunell, de Gurb, un camp a Vic i, a més dels 204 sous del preu, s'havia compromés a mantenir un aniversari a la catedral de Vic que incloïa el dinar de 30 pobres, segons Testament de Pere de Manlleu, anterior propietari d'aquest camp. Ara acorda les condicions concretes d'aquest aniversari

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.