Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», спеціальності 8.100402 – «Транспортні системи», спеціальності 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І.О. Наумова ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», спеціальності 8.100402 – «Транспортні системи», спеціальності 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)») Харків - ХНАМГ - 2010 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», спеціальності 8.100402 – «Транспортні системи», спеціальності 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)») / Укл.: Наумова І.О. – Харків: ХНАМГ, 2010. - … с. Укладач: Наумова І.О. Рекомендована для студентів ......... спеціальностей. Рецензент: Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов, протокол №1 від 28.08.2009 р. ©Наумова ХНАМГ, 2010.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.