Affordable Access

Download Read

BUONARROTI, Michelangelo. Sol, jo, cremant a l’ombra. (Antologia poètica). Tria, versió i presentació de Miquel Desclot

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona

Abstract

Buonarroti, Michelangelo (2010). Sol, jo, cremant a l’ombra. (Antologia poètica) 228 Quaderns d'Italià 16, 2011 Ressenyes sobre la fecha de la traducción. De esta manera, queda abierto un camino inex- plorado cuyos frutos podrían vislumbrar- se en estudios venideros. Estamos con- vencidos de que el documento que tenemos entre nuestras manos renovará el entusiasmo por los estudios maquiave- lianos en España y facilitará futuras in- vestigaciones. Diana Berruezo Sánchez Buonarroti, Michelangelo (2010) Sol, jo, cremant a l’ombra. (Antologia poètica) Tria, versió i presentació de Miquel Desclot Epíleg de Tomàs Llorens i Serra. Edició bilingüe Bellcaire d’Empordà / Barcelona: Edicions Vitel·la, 278 p. En aquest llibre culmina la llarga dedicació de Miquel Desclot a la lírica de Miquel Àngel, dedicació de la qual ja havíem assa- jat els primers tasts a Saps la terra on floreix el llimoner? (Proa, 1999, p. 133-154) i en la Miscel·lània Ricard Torrents «Scientiae patriaeque impendere vitam» (Vic, Eumo, 2007, p. 189-208). Si aquestes dues pu- blicacions ens aportaven un nombre no gens insignificant de textos, vint i vint, el nou volum no es limita ni de bon tros a aplegar-los —revisats— en un volum ex- clusivament miquelangelià, sinó que eleva el nombre de composicions traduï- des fins a cent-cinc, si fa no fa una terce- ra part del total del corpus poètic de l’au- tor. Tria —doncs— abundosa, que il·lustra amb escreix les diverses temàti- ques i maneres explorades en les Rime: sonets i madrigals, però també un bon feix de les breus composicions fragmen- tàries o epigramàtiques i un poema més llarg en tercines; poesia amorosa adreçada a Tommaso de’ Cavalieri, a Vittoria Co- lonna, a la «donna bella e crudele», però també versos per a amics com l’arquebis- be Beccadelli o Giorgio Vasari, respostes a versos d’altres poetes i homenatges a Dante, els famosos sonets sobre el tema de la nit, els de penediment i dubte sobre la salvació de la pròpia ànima en què és

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments