Affordable Access

De oostkust en haar duinen: kleine reflecties over kusturbanisatie, natuurbehoud en de Zwinbosjes (eerste deel)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Nature Conservation
  • Urbanization
  • Belgium
  • East Coast

Abstract

70106 De oostkust en haar duinen : kleine reflecties over kust- urbanisatie, natuurbehoud en de zwinbosjes (eerste deel). Emmanuel Dumoulin (. . .) our real body is not just what is inside the skin but includes vur whole tot al external ènvironment. "!Jwe do not experience ourselves that way, wetend to mistreatour environment. We treat it as an enemy. (. . .) Allan Watts (uit 'Man in Nature') In december 2003 was het zover. Het ministerieel besluit van 2/12/03 (bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad van 22112/Ó3 ) bezegelde · officieel de verwerving van de 'zwinbosjes' door AMINAL (Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer) afdeling Natuur uit handen van de_ Compagnie Het Zoute. Het volledige duinen- en duinbosjes-complex ten westen van het Zwinreservaat, Tobroek, de Kleine vlakte, restanten van de Korte duinen en aangrenzende duingraslandjes, alsook de Groenpleinduinen zijn nu definitief als Vlaam_s natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' geklasseerd (zie kaartje). De milieubeweging slaakte terecht een zucht van opluchting nu dit zo waardevolle natuurgebied eindelijk in 'veilige' handen was terechtgekomen. De toegeving voor de bouw van toch nog een mastodont appartementsgebouw op de plaats van de oude 'Swimming pool' en de kostprijs (hoeveel ?) die de gemeenschap voor de aankoop van het gebied betaald heeft terzijde gelaten, is alles uiteindelijk een goede reddingsoperatie geweest. Verdere verkaveling van het gebiedzou nu voorgoed moeten gestopt zijn. Toch vraag ik mij af wat de 'doorsnee' wandelaar of fietser die de werf van het appartementsgebouw langs de zeedijk passeert hiervan denkt. Toen ik er recent geleden (november 2004) met de fiets langsreed ving ik toevallig volgende woorden op uit de mond van een heerschap die de immense bouwput schouwde : ... c'est pourtant protégé(e) ... Is dit inderdaad het spontaan aanvoelen van een, gezien het gebied en in de Belgische betekenis van het woord (vgl. van Dale), 'ultieme' aanslag op de duinen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments