Affordable Access

Robert Bellarmino, veliki učenjak i veliki svetac (1542.-1621.)

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

UREDNIŠTVO . ¿ I V O T A ' Z A G R E B 1/147 ROBERT BELLARMINO, VELIKI UČENJAK I VELIKI SVETAC (1542.—1621.) JEDVA je prošla godina dana od svečane kanonizacije kardinala Roberta Bellarmina (30 lipnja 1930), I ova je kanonizacija gotovo uzastopce slijedila njegovu beatifikaciju (g. 1923 ). Providnost Božja kao da je tim konačnim pospješivanjem tri- stogodišnje parnice o svetosti ovog ugodnika Božjega htjela na- doknaditi predašnje ponovno zavlačenje rasprava u rimskoj kon- gregaciji obreda. Štoviše, već se razvija pokret, koji ide za tim, da bi Sv. Otac papa Pijo XI. uvrstio ovoga velikog učenjaka i velikog sveca u broj svetih naučitelja crkvenih, 1, Broj svetih naučitelja crkvenih nije naime tako ustaljen kao broj crkvenih Otaca u strogom smislu. C r k v e n i m O č i m a pribrajaju se samo oni duhovni učitelji, koji pripadaju prvim vjekovima kršćanstva, i koje ie Crkva poradi pravovjerne nauke i svetosti života kakogod priznala za duhovne roditelje pravovjernih kršćana. Kako> dakle pojam crkvenog Oca sadržaje kao pojmovnu oznaku kršćansku s t a r i n u , ne možemo danas primiti novih crkvenih Otaca. Ali za crkvenog naučitelja ne iziskuje se ta starina, nego samo odlična pravovjerna nauka i odlična svetost života uz izričito odobrenje sv. Crkve. Tako su pape diljem vremena i nekim sredovječnim i modernim svecima izrijekom dosudili časni naslov naučitelja crkvenoga, n. pr. sv. Tom i Akvinskom, sv- Bonaventuri, sv. Bernardu, sv. Franji Saleskom, sv. Alfonzu Liguori-u, časnom Bedi, a u najnovije vrijeme sv. Petru Kaniziju i sv. Ivanu od Križa. Jednako čitamo, kako se i dandanas mnogi biskupi i duhovne aka- demije smjernim molbenicama -obraćaju na Apostolsku Stolicu, da bi što prije došlo do svečane kanonizacije blaženog Alberta Velikoga, prezaslužnog učite- lja sv. Tome Akvinskog, i ujedno do uzvišenja njegova na čast crkvenog na- učitelja. Dakako da Crkva samo podrobno' i ponovno ispitavši nauku i spise proglašuje takve svete crkvenim mučiteljima i time silno povis

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F