Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 20 mei 1949

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT E L K E VRIJDAG VISSCHERUBLAD MEI 1 Z 1.93 13.522 M 2.13 14.27 3 D 2.54 15.07 5 W 3.36 15.15 5 D 4.34 17.00 6 V 5.47 18.24 7 Z 7.16 19.54 8 Z 8.35 21.05 9 M 9.37 22.03 10 D 10.29 22.50 11 W 11.11 23.30 12 D 11.49 --—_ 13 V 0.10 12.30 14 z 0.51 13.12 15 z 1.37 13.56 16 M 2.25 14.41 17 D 3.04 15.31 18 W 4.05 16.28 19 D 5.04 17.31 20 V 6.15 18.48 2fï Z 7.30 19.59 22 z 8.38 21.02 23 M 9.32 21.21 24 D 10.15 22.32 25 W 10.52 23.07 26 D 11.22 23.38 27 V 11.54 ------ 28 Z 0.07 12.26 29 Z 0.43 12.59 30 M 1.20 13.36 31 D 2.01 14.16 BereKend volgent het officiële uwr van Greenwich. Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44. Oostende— P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 | Wetenschap - Nijverheid - Handel | ABONNEMENTEN, 1 jaar : Binnenland 100 fr.TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden. MARSHALL en BENELUX MALAISE Otij een cantact tutten ffieCgiócfïe en ACedefcEand&e g.%aatha ndeiaaw HET VERSLAG DER ECONOMISCHE COMMISSIE De «Economische commissie voor Europa» heeft zo pas haar jaarver­ slag gepubliceerd. Als orgaan van de U.N.O. heeft deze commissie niets te maken met het Marshall Plan en kan dus, in tegenstelling met de O.E.C.E. (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking) zeer vrijmoedig adves geven aan de Amerikaanse geldschieters. Dit is dan ook geschied. In het verslag in kwestie wordt er op gewezen dat het Marshall Plan, dat aan de Amerikaanse kiezers ver­ kocht werd als hefboom van de eco­ nomische eenmaking en de duurzame pacificatie van Europa, in de prac- tijk juist de tegenovergestelde rich­ ting uitgaat. In plaats van op het Eu­ ropees plan van arbeidsverdeling door te voeren met als enig criterium het maximum rendement, zelfs indien de vruchten hiervan pas na een tiental of een twintigtal jaren zouden rijpen, staart ieder Europees land zich thans blind op het fatale jaar 1952, einde van het Marshall Plan, en worden overal de nijverheidstakken kunst­ matig gestimuleerd of uit de grond gestampt die het mogelijk moeten maken va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F