Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Экономическая диагностика

Abstract

25.09 П РП екон диагн ХДАМГ Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Т.М. Бурмака Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”)/Укл.: Т.М. Бурмака – Харків: ХНАМГ, 2009. – 31 с. Укладач: Т.М. Бурмака Рецензент: проф., к.е.н., Є.М. Кайлюк Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві Протокол № 1 від 28 серпня 2008 р. 3 Зміст стор. Вступ……………………………………………………………………. 4 1. Програма навчальної дисципліни………………………………... 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни…………………………………… 5 1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни……………………………... 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги…………………………………. 12 1.4. Рекомендована основна навчальна література………………….. 13 1.5. Анотації дисципліни……………………………………………… 13 2. Робоча програма навчальної дисципліни……………………….. 15 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи……………………... 15 2.2. Зміст дисципліни……………………………………………………….. 16 2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями…………. 22 2.2.2. План лекційного курсу…………………………………………. 23 2.2.3. План практичних (семінарських) занять..……………………. 23 2.2.4. План лабораторних робіт…………

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F