Affordable Access

Madencilik sektöründe alternatif finansman kaynakları ve bunların değerlendirilmesi

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletme Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Bölümü
Publication Date

Abstract

Madencilik, maden üretmek amacıyla maden yatağı ile üretim faktörlerinin bir araya gelmesinden oluşan, teknik ve ekonomik faaliyetleri içeren bir sektördür. Riskli, olanakları çok sınırlı ve bilinmeyeni fazla olup, bedenen, ruhen ve zihnen enerji ve emek gerektiren, doğa ile ilk savaşın verildiği bir meslektir.Bu sektör aynı zamanda büyük sabit sermaye yatırımları gerektirir. Madencilik sektörünün, günümüz değişen ve gelişen piyasa şartlarında, rekabet gücünü koruyabilmesi ve artırabilmesi için yeni teknolojileri uygulaması ve mevcut teknolojilerini yenilemesi gerekmektedir. Ancak kendini kısa sürede amorti etmesi zor olan, orta ve uzun vadeli yatırımlara ihtiyaç duyulan madencilik sektöründe en büyük sorun finansman yetersizliğidir. Bugün ülkemizde bu sektörün ihtiyacını karşılayacak orta ve uzun vadeli finansman kaynakları son derece kısıtlıdır. Ülkemizde söz konusu finansmanı sağlayabilecek devlet ve ticari bankalar ile dünya bankasına bağlı kredi mekanizmaları bulunmaktadır. Fakat bu kurumlara yapılan başvuru süreci ve olumlu ya da olumsuz cevap süresi çok uzun olduğundan firmalar kısa vadede finansman problemlerinin çözümlenmesinde alternatif finansman kaynaklarına büyük önem kazanmıştır. Firmalar gereksinim duydukları mal ya da hizmetin, nakit para yerine, üretilen mal ve hizmetle ödenmesi olarak tanımlayabileceğimiz barter, sabit sermaye yatırımlarının çok kısa sürede gerçekleştirilmesine ve yatırım tutarının uzun vadede kira öder gibi ödenmesine imkân veren finansal kiralama (financial leasing), iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan factoring yatırımcılara alternatif finansman kaynakları olarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır.Hazırlanan bu çalışmada yatırımların finansmanında kullanılabilecek tüm fon türleri ve kaynakları ile özellikle alternatif finansman kaynaklarının madencilik sektöründe uygulanabilirliği detaylı olarak anlatılmıştır.<br />Mining is a sector containing technical and economical activities that is composed of the mineral deposit associated with the production factors in order to produce mine. It is a risky profession, with limited opportunities and many unknowns which requires great amount of mental and body energy and effort. This sector at the same time requires large constant capital investments. It is necessary to apply new technologies for the mining sector to maintain its competition under presently developing market conditions and to renew these technologies.However, in the mining sector, in which amortization is hard and necessitating middle and long term investments, the biggest problem is finance deficiency. Nowadays, in our country, middle and long term financial resources are very limited to meet the needs of this sector. In our country, there are governmental and commercial banks and credit mechanisms tied to the world bank. But, since the application procedure to these associations and reply back time, either positive or negative is too long, firms have forwarded to alternative finance resources to resolve financial problems in the short run. The firms have directed to the payment in the form of product and service instead of cash which we call barter, to the achievement of constant capital investments in a very short time, to financial leasing in which payment is made in long installments and to factoring that is applied in domestic and external trading operations and provides alternative finance resources to the investors in short-term product sale.Within this study, all funding types that could be used in the finance of investments and especially the applicability of alternative financial resources in the mining sector have been explained in detail.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments