Affordable Access

Making airbags smarter

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mechanical Engineering: Report Series
  • Automobile Engineering (General). Automobile Bodies
  • Safety - Automobiles

Abstract

Traineeship report DCT 200 1.32 Hans Dekker Samenvatting Binnen personenvoertuigen wordt het vertragen van de inzittenden tijdens een ongeval gerealiseerd door de zogenaamde 'Restraint Systems'. De door deze systemen veroorzaakte vertragingen zijn bepalend voor het uiteindelijke letsel. Enkele voorbeelden van Restraint Systems zijn driepuntsgordel airbag en stuunviel. Het doe1 van het onderzoek is een strategie bepalen voor het regelen van de vertraging van de inzittende door tijdens de crash in te grijpen in de massa-stroom waarmee de airbag opgeblazen wordt. Het beoogde resultaat van deze aanpak is door dit ingrijpen de mogelijkheid te creeren de vertragings- karakteristiek in iedere situatie iedere gewenste vorm aan te laten nemen. Hierdoor wordt het mogelijk het letsel van de inzittenden te geminimaliseren. Omdat het om een regeltechnische ingreep in de massa- stroom gaat kan dit in het ideale geval gerealiseerd worden in iedere crashsituatie. Voor het mogelijk is met behulp van een regelaar in de massastroom in te grijpen dient ken& vergaard te worden over het dynamisch gedrag van de airbag onder invloed van deze systeeminput. In dat geval wordt het mogelijk de instellingen van de regelaar te bepalen. Omdat dit systeemgedrag, voor zover bekend niet eerder onderzocht is, is het noodzakelijk hier tijdens het afstudeeronderzoek aandacht aan te besteden. Deze identificatie van het te regelen systeem is gerealiseerd door het bepalen van stapresponsies en deze te vergelijken met responsies van eerste- en tweede-orde systemen. Met behulp van deze metingen is vastgesteld dat de relatie tussen in- en output van het systeem beschreven kan worden door de afgeleide een tweede ordesysteem. Verder blijkt uit de meetgegevens dat de eigenschappen van dit tweede ordesysteem tijdens de nominale vertraging veranderen. Deze verandering komt tot uiting in de eigenfi-equentie van het systeem. Omdat de verschillen relatief klein zijn (1 00.. .I13 rads) is gekozen het

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F