Affordable Access

"Notes d'uns molins hidràulics de l'Alt Berguedà"

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes d'uns molins l'Alt Bergueda El molí hidraulic d e Peguera Es troba a llevant del poble abandonat de Peguera, entre el gorg de l'olla i les runes del xalet de Peguera, a prop de l'aiguabar- reig del torrent del Coix amb el riu Pegue- ra. De l'edifici del molí, que és a uns 15 metresdel riu, en resten alguns panys de paret i la porra, que és feta arnb grans car- reus. De l'estructura interior no es por apreciar resja que tot esta enrunat. Des de l'exteriorespot veureelcataucolmatat. A darrere de l'edifici hi ha el pon i la bassa, que no és gaire gran, d'uns 10 per 10 me- tres, i perla seva situació sembla que po- dria rebre l'aigua del torrent del Coix. Al costat hi ha una edificació, també en runes. que hom suposa que era destinada a I'habitacle. César August Torras (1) ens diu, ja fa un segle. sobre el riu Peguera: Riu de Peguera que baixa de la Serra d'Encija, col1 de Ferrús, creu de Fumanya. Roques y Rasos de Peguera ajuntanse-li el torrent de Santa Maria o de les Garrigues, s'adjunta al Llobregat sota el Pont de Raventi (Cercs). El poble de Peguera és situat sota el roc hombnim sobre el qual s'aixecava un cas- tellot o torreforta, dereduldesdimensions, de la meitat delsegle XI, lespedresdelqual foren aprofitades pels habitants per cons- truir les seves cases. Tingué relativa pros- peritat entre els anys 1940-1950 gracies a l'explotació d'i~nes mines de lignit, que com que no van ser rendibles, s'abando- naren cap als anys 1970. Sobreaquestapetita poblacióC.A.Torras ens comenta: Peguera. una dotzena decases escampades, fa referencia als trumfos opa- tates de Peguera de gran anomenada, cita els hostals de la Coixa i Tinet a on no s'hi trobagaire be res. L'excursionista fara bédedur- seprovisions. Sobre el primer hostalpuntu- alitza: Si's porten provisions, poques o moltes, val més passar-hi de llarch, perque dificilment s'hitroba res:abprousfeinesousy panegre. Es rónech com tores les cases del poble. SALDES -

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F