Affordable Access

Download Read

Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika

Authors
Publisher
Croatian philological society

Abstract

Basic-Holjevac.indd Jezik, 55., T. Maštović, Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika 150 MEĐUNARODNO PRIZNANJE HRVATSKOGA JEZIKA adi međunarodnoga priznanja hrvatskoga jezika početkom 2008., Nacio- nalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu potaknula je da se kod nadležnih međunarodnih tijela pokrene zahtjev za izmjenu međunarodnog jezičnog koda za hrvatski jezik. Dotadašnja oznaka scr koja se upotrebljavala za hrvatski jezik skraćenica je za Serbo-Croatian-Roman dok se za srpski jezik koristila oznaka scc, Serbo-Croatian-Cyrillic. Te oznake koje su donedavno favorizirale međunarodne organizacije za norme nisu bile u skladu s hrvatskim nacionalnim interesima, a s knjižničarskog motrišta bile su ozbiljna preprjeka razmjeni bibliografskih zapisa među knjižničnim bazama. Inicijativi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, pridružio se i Hrvatski zavod za norme, a pokrenuto je i usuglašavanje zajedničkoga zahtjeva za izmjenom postojećih međunarodnih kodova za jezike s Narodnom bibliotekom Srbije i s Insti- tutom za standardizaciju Srbije. Nakon postignutog načelnog dogovora o suradnji, delegacija iz Srbije, predvođena upravnikom Narodne biblioteke Srbije Sretenom Ugričićem, posjetila je u ožujku 2008. Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagre- Iako je već od prvoga izdanja gramatike Težak i Babić (1966.: 77.; 1973.: 89., 1992.) navođeno da se imenice tipa Ero u jugoistočnim krajevima mijenjaju u svim padežima po muškoj promjeni, kao auto (Ivo, Iva, Ivu itd.), to očito nije bilo dovoljno jasno da bi se smatralo normom – moglo se smatrati samo opisom činjenice. Očito je s razloga nezadovoljstva velikoga dijela hrvatskih govornika s dotadašnjom normom, u Akademijinoj gramatici Babić i dr. (1991.: 572.) normativno jasnije dopuštena inačnost, pa se u napomeni uz paragraf 280. navodi: „Pod utjecajem govora u južnim krajevima katkad se ta imena dekliniraju i po a-vr- sti.“ Kao primjer navodi se Krležina rečenica (HKK, 239): Kultu Điva Gundulića, na primjer, posvet

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F