Affordable Access

The State Bank of Vietnam in the context of globalization and international integration

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

Bài viết khái quát một vài nét về toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; phân tích tác động của cam kết hội nhập đối với hệ thống ngân hàng Việt nam; nêu lên những định hướng chung phát triển ngành ngân hàng Việt Nam tới năm 2010 và tầm nhìn năm 2020; ngoài ra còn đề cập đến việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế (Hiệp định Basel II) vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments