Affordable Access

DERİ ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BAŞYAYLA (KARAMAN) YÖRESİ PEKMEZ TOPRAĞI KULLANILARAK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teknolojİ

Abstract

Atık suların arıtılmasında alternatif arıtım yöntemleri her geçen gün artmaktadır. Yapılançalışmalara ve pratikteki uygulamalarına bakıldığında ilginin uygulanması kolay, ekonomik ve yüksekverime sahip yöntemler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmalarımızda Başyayla yöresipekmez toprağı olarak bilinen ve pekmez yapımında çöktürme amaçlı olarak kullanılan kalsit ağırlıklıişlem görmemiş toprak numunesi kullanılmıştır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada topraknumunesinin kimyasal yapısı incelenerek arıtmada kullanılabilirliği araştırılmıştır. Deneyselçalışmalarda bir deri endüstrisi atık sularından kompozit olarak alınan numunede, KOİ (KimyasalOksijen İhtiyacı), AKM (Askıda Katı Madde), krom (VI) ve toplam krom parametrelerinin giderimiüzerine çalışılmıştır. Atık su numunesinde 2000 mg/L dozda ve pH 6'da %80'in üzerinde verimlerelde edilmiştir.Alternative wastewater treatment methods were developed in recent years. According toexperimental and practical applications, scientist's interest is focus on easy applicable, economicaland optimum efficiency methods. In our experiments raw soil sample known as Basyayla region grapemolasses soil was used. In this content, we investigated chemical structure of soil sample and its usagein water treatment. This soil which constituted of mostly calcite was used for sedimentation for makinggrape molasses. Experimental studies were taken place on removal of COD (Chemical OxygenDemand), SS (Suspended Solid), chromium (VI) and total chromium from composite sample of thetannery wastewater. About 80 percent removal efficiency was obtained for wastewater sample for2000 mg/L dosage and pH 6.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F