Affordable Access

Five minutes till midnight: a study of interdependence of time, enviroment and people in the early modern period between the rivers Mura and Drava (Summary)

Authors
Publisher
Society for Croatian Economic and Environmental History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA Volumen IX, Broj 9, str. 5 - 15 Ekonomska i ekohistorija 5 A. ĐURIĆ - PET MINUTA DO PONOĆI Tema broja: POVIJEST RIJEKE MURE Topics: A HISTORY OF RIVER MURA PET MINUTA DO PONOĆI: STUDIJA O MEĐUOVISNOSTI VREMENA, OKOLIŠA I LJUDI U RANOM NOVOM VIJEKU NA PROSTORU IZMEĐU MURE I DRAVE FIVE MINUTES TILL MIDNIGHT: A STUDY OF INTERDEPENDENCE OF TIME, ENVIRONMENT AND PEOPLE IN THE EARLY MODERN PERIOD BETWEEN THE RIVERS MURA AND DRAVA Aleksandra Đurić Primljeno / Received: 11. 7. 2012. Sveučilište Loránda Eötvösa Budimpešta Prihvaćeno / Accepted: 19. 11. 2013. Filozofski fakultet, Izvorni znanstveni rad Institut za baltičke i slavenske jezike, Original scientific paper Múzeum krt. 4/D, Budimpešta UDK / UDC 351.77 (497.5-3 Drava-Mura) 091 [email protected] Sažetak Uvidom u istraživačke interese ekohistoričara dolazi se do zaključka o njihovoj orijentiranosti na istraživanja pojava u okolišu s naglaskom na kronološki strukturirano prikazivanje rezultata. Pristupi ekohistorijskim temama redovito koriste vremenske okvire, ali zanemarujući pritom, kako se čini, neizostavnu dimenziju ekohistorije – vrijeme. Tumačenje, pa i izvođenje samih koncepata vremena ovisi o znanosti kojoj pripadaju i predmetu istraživanja. Dualizam tih vremenskih koncepata je poznat i ekohistoričarima (Robert Delort, François Walter, Ian Simmons) koji govore o linearnosti i cikličnosti vremena, ali ipak vremenske koncepte, točnije međuovisnost vremena, okoliša i ljudi ostavljaju neistraženima. Prostor istraživanja ovog rada, današnji Regionalni park Mura-Drava, treba, uz prijašnje znanstveno-istraživačke aktivnosti, dodatnu smjernicu u istraživanju koja vodi ka konceptima vremena kao neizostavnoj sastavnici povijesti okoliša. Cilj rada je da se temeljem komparativne analize i analitičko-diskurzivne metode i to na tekstualnoj, intertekstualnoj i kontekstualnoj razini pokaže upravo ovakvo prožimanje. Temelj rada će biti ranonovojekovni izvori za povijest vremena (kal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F