Affordable Access

19. YÜZYIL TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARINDA SOSYAL BELİRLEMECİLİĞE KISA BİR BAKIŞ

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZET19. yüzyılda Avrupa toplumlarında sanayi alanında görülen yenileşme hareketleri, çağın düşünce alanında kaydettiği yeni oluşumlarla orantılı olarak tüm dünyayı ve toplumları etkilemiştir. Bu etkileşim toplumsal yapıya bağlı olarak gelişiminde ve yayılmasında birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu ortak etkileşim süreci toplumları, dış dünyayla bir polemiğe ve bir çatışmaya sürüklemiştir. Bu sorunsal sürtüşmeden ise sosyal yanı ağır basan bir Belirlemecilik’ten söz etmek yerinde ve kaçınılmaz olacaktır. Çalışmamızda sosyolojik bir yaklaşımla çağın insan figürlerinin sosyal toplumda özgün istekleri, yani sosyal belirlemeleri incelenmiştir. ABSTRACTIn 19. Century in eoropaeischen countries in the range of the industrie developed reform-joyful movements have, proportionally the new developments, which the epoch in its thought world experienced, which impresses whole world and other countries. This Korelation in its development and continuation bring along many problems with itself, due to the social structure.That common effect process brought the societies to a polemik and Konflickt with the external world. In such a problematic conflict cannot be avoided, if one speaks of a determination, whose social side seems important.In our work became the personal will, i.e. social determinationen of the figures of the time, with a sociological regard works on.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.