Affordable Access

Marksizam i anarhizam (Istorija i savremenost)

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Marksizam i anarhizam ( I storija i savremenost) Putnik Dejić lako nikada nisu presudno uticali na tokove društvenih 7..bivanja, ruski ana1·histi ipak su ostavili vidan trag u istoriji revolucionarnog bunta i slo· bodarske misli. Dva najmačajnija predstavnika evropskog anarhizma, Ba· kunjin i Kropotkin, potekla su iz Rusije, za njihovo delo vezuje sc cela epoha u razvoju anarhističke teorije i anarhističkog pO'kreta. Pod uticajem Bakunjina u Rusiji je sedamdesetih godina prošlog stolcća nastao snažan pokret revolucionarnog n:ll"Odnjaštva, dok ideje Kropotkinova »hlebovolj- stvac i anarhokomunizma dominiraju u anarhističkom pokretu perioda pr· ve ruske revolucije 1905-1907. Njihovi sledbenici razvijali su anarhističku doktrinu, formulisali različita, često veoma kontroverzna shvatanja, stva· rali mnoštvo organizacija i grupa, učestvovali u be-.tbroj re-volucionarnih akcija. Iz redova anarhista potekli su mnogi znani i neznani, priznati i za- boravljeni velikani revolucije. Mislilac, filozof-idealist, individualisL i univer- zalist, revolucionarni romantičar, opasni ubojica i buntovnik bez motiva, terorist i pljačkaš- takav je bio ruski anarhist. Ruski anarhistički pokret zamro je već u ranim dvadesetim godinama. Začudo, ostala su njihova dela u bibliotekama. Započeto izdanje Bakunji- novih sabranih dela početkom tridesetih godina nije dovršeno, a Moskva j e sačuvala spomen na Bakunjina i Kropotkina u nazivima dveju ulica. Kulo- ritne figure ruskih anarhista mogle su se videti u standardnim sovjetskim filmovima o građanskom ratu, kao pandan boljševičkoj razumnosti i sa· modiscipllni. No valja reći da sudbina ru.<;kog anarhističkog pokret:l nije pokopana. U novijoj sovjetskoj istoriografiji ima novih tonova i akcenata. Zapaža se nastojanje da sc koriguju neke ranij e, blago rečeno, prclerano negativne ocene o mestu i ulozi anarhjzma u ruskom revolucionarnom pok· retu.' 1 U svesti sovjetskih ljudi anarhizam je ostao kao kontrarevolucionarnl pravac. lako )e takva pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments