Affordable Access

ESKİ ZAMAN MATERYALİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ESKi ZAMAN MATERYAıi Arş. Gör. Hcu:er TOKER'" Var olan herşey, varlığını daima sürdürür, geçmişi hatırlar. Yerküre d~ğişir. fakat senin ruhun ve tanrı birşeyden emindir. O ki; wınan çarkı geriye döner veya durur. Çömlek ve kil dayanır. Robert Browning Bir çok insan seramik kelimesinin çanak, çömlek. heykel, sağlık malzemesi ve fayansı çağrıştırdığını zanneder. Bu görüş, eksik ve aynı zamanda da doğru değildir. Çünkü sadece geleneksel veya silikat bazlı seramil< tanımı ile ilgilidir. Bugün seramil< bilimi veya mühendisliği, silikatlardan çok daha fazlasını kapsar. Günümüzde gelenel<sel ve ileri seramiğe bölünebilir. Ama bu ayrım yapılmadan önce. seramik tarihi ve insanların kafasındaki çağrışımIarı incelenmelidir. iıı< çağ insanı, bazı çam urların, ısıtıldığında katılaşan şekillere 1<oIayca sokulabildiğini farkettiler. Ateşlenmiş çamurdan yararlı maııarın formasyonu insan çabalarının en eskisi ve en büyüleyicisidir. "Ateşlenmiş kil malzemeler medeniyetin şafağıdır." diye söylen- mesi boşuna değildir. i Fakat bu yeni materyalin yararlilığı konusunda ateşlendiği zaman gözenekli olduğu ve böylece sıvıları taşımak için kullanılamadığı gerçeği ile karşılaşıldı. /sıtıldığında ve yavaşça soğumaya bırakıldığında bazı kumların bugün cam diye bilinen. transparan, su geçirmeyen bir katı oluşturduğu rastlantı sonucu keşfedildi. Bu aşamadan sonra gayet güzel kil nesnelerin ortaya çıkmasını sağlayan sırların gelişimi belirli bir süreç aldı. Sanayi devriminin ortaya çıkışıyla birlikte metaııerin büyük ölçüde arıtımı için yüksek ısıya dayanaklı materyaller ve tuğlalar gibi yapısal kil ürünleri geliştirildLElektriğin icadı ve onun dağıtımınaolan ihtiyaç, yalıtkan silikat bazı seramikler için bir pazar geliştirdi. Geleneksel seramik, kaba, şekilsiz ve çoğunluklasilikat bazlı gözenekli mikro yapılarla •At...türk Ü....(ve~lıesi. Güzel Sclnat1ılr Fakültesi. SefıVTllk Bölümü. IBrook. R.I .. Er1. Concise (rK}'(.lope~Uılor Ad".ttnc:ed Cer"mlc Mater1ills. Pergoamon. Ne-..vYork, 1001 i karakteri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments