Affordable Access

Datoranvändning i fritidshemmet : Fritidspedagogers attityder kring användning av datorer i fritidshemmet

Authors
  • Lundqvist, Elin
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att beskriva och analysera några fritidspedagogers attityder kring användning av datorer i fritidshemmet. Avsikten var även att studera eventuella samband eller motsättningar mellan fritidspedagogernas attityder till datorer och den faktiska datorverksamheten i fritidshemmen. Med utgångspunkt i syftet beskrivs fritidspedagogernas attityder till datoranvändning samt hur datoranvändningen ser ut i de fritidshem de arbetar inom. Studien är uppbyggd på kvalitativ information utifrån intervjuer och i resultaten visade det sig att syfte, attityd och användning hör ihop när det gäller datoranvändning i fritidshemmen. Det framkom även att fritidspedagogernas attityder inte är avgörande för hur datoranvändningen genomförs i fritidshemsverksamheten. Slutligen framkom det att avsaknad av utbildning och kunskap kan vara orsak till att det ser så olika ut i fritidshemmen vad gäller datoranvändning. Fritidspedagogernas attityder kring datoranvändning är därmed inte helt avgörande för hur datorverksamheten ser ut i fritidshemmen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times