Affordable Access

Návrh a realizace databáze knihovny pro ZŠ Louny / Database Project and Implementation for the Elementary School Library of Louny

Authors
  • Krupička, Tomáš
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Tato práce se zabývá vytvořením databázového systému knih pro nově vzniklou knihovnu na Základní škole Louny, Školní 2426. Práce a jednotlivé kapitoly jsou založeny na základním životním cyklu databáze. První část obsahuje analýzu současného stavu, což je nejdůležitější částí před zahájením vzniku databáze a odpovídá základním požadavkům organizace. Další částí je návrh, který je složen z návrhu konceptuálního datového modelu a návrhu logického datového modelu. Třetí částí práce je fyzická realizace databáze knihovny. Zde dochází k vytvoření již konkrétní databáze na základě analýzy požadavků zadavatele a datového modelu. / This thesis deals with the creation of the database system for the newly created library on the Basic School Louny, Školní 2426. Thesis and the individual chapters have been based on the database life cycle. First part includes the analysis of the current status what is the most important part just before the start of the creation of the database and answer to the basic requirements of the organization. The next part is the proposal which includes the proposal of the conceptual data model and the proposal of the logical data model. The third part is the physical realization of the library database. At this moment it comes to the creation of the concrete database based on the analysis of the submitter requirements and data model. / Prezenční / 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times