Affordable Access

Dans som pedagogoskt hjälpmedel

Authors
  • Glans, Emmy
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta examensarbete handlar om dans i skola och förskola. Syftet är att undersöka dansen i några förskolor, skolor och fritidshem, att ta reda på hur attityden ser ut och hur dansen används. Meningen är också att arbetet ska kunna ge tankar och idéer om hur dans kan integreras i den egna undervisningen. Kunskapsbakgrunden belyser dans och rörelse ur olika perspektiv, hur pedagoger kan främja rörelse och hur man kan integrera det med andra ämnesområden. I undersökningen har jag filmat ett dansprojekt, skickat enkäter till 5 pedagoger och 5 föräldrar och 8 barn har blivit intervjuade i grupp. Svaren har jämförts med varandra och mina frågeställningar. Pedagogerna har uppfattningar kring hur de ska få in rörelse i sitt arbete och de arbetar med både fri och planerad rörelse. Barnen uppskattar rörelseaktiviteter som dans och vill gärna ha mer av det.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times