Affordable Access

Duvanjski kraj kroz povijest

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 10 - Prikazi 44.doc OCJENE I PRIKAZI 267 ZBORNIK RADOVA O DUGOPOLJU (Dugopolje: zbornik radova op�ine Dugopolje, sv. 1., priredio dr. sc. Ante Gulin, Op�ina Dugopolje, Zagreb – Dugopolje, 2001., 732 str.) Naselje Dugopolje, sjedište istoimene op�ine (koja uklju�uje i naselja Koprivno, Kotlenice i Lisku), smješteno je samo 15 km od Splita, u tipi�nom krajobrazu Dalmatinske zagore – na rubu prostranoga krškog polja okruženog uokolo brdima, odijeljenog od mora strmim obroncima Mosora. Podru�je bogate povijesne baštine, nedavno je – zaslugom nekolicine marljivih pregalaca podrijetlom vezanih za prostor Dugopolja – dobilo vrijedan, opsegom respektabilan zbornik radova posve�enih svekolikim razvojnim sastavnicama dugopoljskog kraja. Motive i poticaje za nastanak zbornika pod- robno je u Predgovoru (7–10) razložio Ante Gulin, jedan od inicijatora izradbe te prire�iva� tekstova cjelokupnog zbornika. Dugopoljski zbornik podijeljen je prema tematskim obilježjima radova na deset cjelina. Prva cjelina (Geografska obilježja, 13–52) sadrži tri uratka. U prilogu “Dugopolje – kratko putovanje u dugu geološku prošlost” (13–28), Katarina Krizmani� i Neda Prlj-Šimi� izlažu geologiju Dugopolja i okolice kao jednu od sastavnica ukupne geološke slike Vanjskih Dinarida. “Prirodna obilježja podru- �ja Dugopolja” (29–46) tema su rada Joze Rogoši�a, do�im je rad Gorana Gabri�a posve�en historija- tu, istraživanju i ure�enju poznate “Špilje Vranja�e” (47–52). Arheološki prilozi (53–146) naslov je druge cjeline zbornika. U radu “Prapovijest na podru�- ju Dugopolja” (55–78) Damira Kliški�a po prvi se put objavljuje ve�ina arheološke gra�e pohranjene u fundusu prapovijesne zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, a veže se za prostor Dugopolja, pokriva- ju�i razdoblje od oko 4000 godina. Strateški položaj Dugopolja, cestovni pravci, spome

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F